Close

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Akceptuję Warunki Usługi

Regulamin zakupu pakietów usług w Marharyta Cherkes od dnia 03.04.2024 r

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zwrot pieniędzy za pakiet usług może być dokonywany wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że usługa nie została wykonana.


2. Klienci mogą dokonać zwrotu pieniędzy za pakiet usług wyłącznie w firmie Marharyta Cherkes przy Krucza 41/43 lok.65, 00-525 Warszawa3. Okres ważności pakietu wynosi 6 miesięcy od daty zakupu godzin.


4. Pakiet jest płatny bezpośrednio przed lub po pierwszym zabiegu.


5. Pieniądze za pakiet nie podlegają zwrotowi po upływie 14 dni od daty zakupu pakietu w żadnym wypadku, za wyjątkiem zaistnienia kategorycznego przeciwwskazania (po okazaniu zaświadczenia lekarskiego). Nawet jeśli nie wykorzystałeś połowy pakietu, a minęło 6 miesięcy, Twój pakiet zostanie anulowany.


6. Dopuszczalne jest przekazanie pakietu innej osobie.


7. Pakiet usług wykupuje się od firmy, a nie od mistrza elektrolizy, dlatego firma w przypadku nieobecności lub choroby mistrza może go zastąpić innym mistrzem.

Jeśli klient chce zwrócić pieniądze za pakiet usług z powodu nieobecności mistrza elektrolizy wybranego przez klienta online, jest to niedopuszczalne, ponieważ firma zapewnia mastera zastępczego tej samej firmy.


8. Za pakiet usług uważa się 3 godziny i więcej.


9. Każdy pakiet można podzielić na zabiegi godzinowe, ale nie minutowe (3 godziny = 1 godzina + 1 godzina + 1 godzina lub 3 godziny = 1,5 godziny + 1,5 godziny lub wszystkie 3 godziny na raz w jednym zabiegu itp.)

10.W przypadku wykorzystania kilku godzin z pakietu zwrot zostanie naliczony ponownie z odliczeniem wykorzystanych godzin po cenie regularnej

11.Pakietu zabiegów nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Salonie w chwili realizacji Pakietu przez Posiadacza.

12.W przypadku zakupu Pakietu i niestawienia się na wizytę lub jej odwołanie nie krócej niż 24h wizytę traktuje się jak zrealizowaną czyli proporcjonalna ilość zabiegów jest odejmowana z pakietu.


„Płacąc za pakiet” automatycznie potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem
Kontakt
+48574160460
+48578291400

Lokalizacja

Warszawa
ul.Krucza 41\43, lok.65

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Niedziela

10:00-20:00

Made on
Tilda